مشاوره خصوصي آنلاين همراه با هنردرماني

  • 1 hour
  • 50 US dollars
  • Customer's Place

Service Description

اين جلسه مناسب براي: - تسهيل ابراز احساسات - بالا بردن قدرت تصميم گيري - برنامه ريزي براي آينده - كاهش اضطراب و استرس - ايجاد و لمس احساسات عميق تر - ايجاد آرامش در ذهن - ابراز و انتقال درست گذشته - ترغيب حس بخشش


Contact Details

+19497489000

na30m64@yahoo.com

Woodland Hills, Los Angeles, CA, USA